O nas


Rys historyczny
Koło Naukowe Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zostało utworzone
9. listopada 2012 roku z inicjatywy studentów kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie,
o specjalności Fizyka Medyczna. Od samego początku koło aktywnie reprezentuje kierunek studiów oraz wydział i uczelnię. Członkowie koła są obecni na Pikniku Naukowym, Dniu Fizyka organizowanym przez Wydział Fizyki UW i innych warsztatach oraz wydarzeniach popularyzatorskich. Organizowane są seminaria, Journal Club, a także spotkania integracyjne. Ponadto koło jest współorganizatorem konferencji Warsaw Medical Physics Meeting, której pierwsza edycja (2013) była edycją krajową, a kolejne dwie (2014, 2015) były już edycjami międzynarodowymi. Nasze koło jest młodą organizacją, ale prężnie działającą i stawiającą sobie wysokie cele. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem:
Pawlicki G, Fizyka medyczna - fizyka w praktyce medycznej

Cele organizacji:
- poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań studentów,
- rozszerzenie programu realizowanego w ramach obowiązkowych przedmiotów programu studiów (wykorzystanie wiedzy w praktyce),
- udzielanie wsparcia osobom rozpoczynającym studia lub/i pracę naukową,
- nawiązywanie współpracy ze studentami pokrewnych kierunków studiów i innych uczelni,
- integracja studentów wszystkich roczników specjalności "Fizyka Medyczna",
- doskonalenie umiejętności prowadzenia prezentacji naukowej wśród członków koła,
- obserwacja i wspólna analiza aktualnych badań i innowacji z zakresu fizyki medycznej,
- promocja kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do kontaktu


Koło Naukowe Fizyki Medycznej można znaleźć na Facebooku.

Można również kontaktować się z nami poprzez e-mail: knfm@fuw.edu.pl lub pisząc bezpośrednio do Zarządu – adresy znajdują się w zakładce Członkowie.


Linki