WoKoło Fizyki Medycznej


Cykl seminariów organizowanych przez Koło Naukowe Fizyki Medycznej otwartych dla szerokiego grona potencjalnych odbiorców. Zaproszeni goście prezentują na nich tematy związane mniej lub bardziej z szeroko pojętą fizyką medyczną.
Lista tematów, które pojawiły się do tej pory znajduje się tutaj .

Fizyka Medyczna od środka


Seminaria KNFM dla studentów fizyki medycznej chcących pogłębić swoją wiedzę i dowiedzieć się jakie doświadczenia związane z tym kierunkiem nauki mają pozostali członkowie.
Lista tematów, które pojawiły się do tej pory znajduje się tutaj .

Projekty


W roku akademickim 2017/2018 Koło ma zamiar zrealizować następujące projekty:

Wpływ sposobu konturowania na rozkład dawki w obszarze tarczowym
Opiekun: Beata Brzozowska
W projekcie biorą udział: Zofia Biały, Monika Rykała, Natalia Krzewińska, Adrianna Tartas

Precyzja dostarczenia odpowiedniej dawki w obszarze guza przy zapewnieniu najlepszej ochrony otaczających go tkanek zdrowych jest wyzwaniem radioterapii. Wiele parametrów ma wpływ na wyznaczenie rozkładu dawki podczas pomiarów dozymetrycznych oraz obliczeń w systemie planowania leczenia. Zaproponowany projekt będzie dotyczył wyznaczenia rozkładów dawki (na podstawie histogramów DVH oraz statystyk opisowych) dla różnych lokalizacji zmiany nowotworowej z użyciem systemu planowania leczenia PlanUNC.
[E.Schreiber et al. 2006. Medical Physics 33(6):2129-2129].

Testowanie materiałów wykorzystanych do wypełnienia fantomu antropomorficznego wydrukowanego techniką 3D
Opiekun: Beata Brzozowska
W projekcie biorą udział: Zofia Biały, Klaudia Barszczewska, Paweł Łukasiewicz, Monika Małoszuk, Aleksandra Mirowska, Beata Pszczółkowska, Aleksander Safarzyński, Katarzyna Siennicka (WUM)

Dzisiejsza dozymetria akceleratorów medycznych wykonywana jest z użyciem fantomów wodnych. W związku z tym, że ludzkie ciało w dużej mierze składa się z wody, takie fantomy są wystarczająco dobrym przybliżeniem pacjenta. Celem projektu jest sprawdzenie czy wydrukowanie fantomu antropomorficznego technika 3D i wypełnienie go różnymi materiałami nie da lepszych rezultatów niż powszechnie używany fantom wodny. W celu weryfikacji wyników należy przetestować szereg materiałów do wypełnienia fantomu, tak aby jak najlepiej odwzorowywały pod względem gęstości tkanki miękkie, kości i inne organy ludzkie.

Linki