Zapraszamy


Ogłoszenia


Relacja z ostatniego spotkania


Archiwum

15.01.2018r.
Specjalista fizyk medyczny Michał Bijok pracujący w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii-Skłodowskiej Curie na Ursynowie opowiedział o brachyterapii, czyli technice leczenia nowotworów polegającej na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych, przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie.


Linki